Forums » General discussion » Suirbhé gearr faoin úrscéal d'fhoghlaimeoirí fásta

Suirbhé gearr faoin úrscéal d'fhoghlaimeoirí fásta

Messages

Author new message » Message
Reply » Suirbhé gearr faoin úrscéal d'fhoghlaimeoirí fásta
ClubLeabhar.com
22/06/2011 11:27:33

A chairde,

Tá ball de ClubLeabhar.com, Róisín Ní hÉalaí, ag scríobh miontráchtais faoin úrscéal d’fhoghlaimeoirí fásta. Tá sí i mbun taighde faoi láthair agus tá ceistneoir gearr curtha le chéile aici.

A member of ClubLeabhar.com, Róisín Ní hÉalaí, is writing a thesis about the novel for adult learners. She’s currently doing research and has put together a short questionnaire.

Is féidir teacht ar an gceistneoir anseo agus bheadh Róisín fíorbhuíoch d’éinne a dhéanfadh é a chomhlánú. Ní thógfaidh sé ach dhá nóiméad!

You will find the questionnaire here and Róisín would be really grateful to anyone who would complete it. It will only take two minutes!

Ádh mór,

Michelle Ryan

New message

Title
Message text
Name
Email
Rewrite the following number in figures (to prevent spam):
cúig náid náid aon náid