Treoir maidir le club leabhar a thosú


Clubanna leabhar timpeall na tíre agus thar lear

Le cois a bheith i do bhall de ClubLeabhar.com, is féidir leat páirt a ghlacadh i gceann de na clubanna leabhar atá á reáchtáil i gceantair éagsúla ar fud na tíre agus thar lear. Má tá tú i do bhall de chlub leabhar cheana féin nach bhfuil luaite thíos, téigh i dteagmháil linn (sonraí teagmhála ag bun an leathanaigh seo) agus cuirfimid an club sin leis an liosta. Ba mhaith linn cloisteáil ó chlubanna leabhar thar lear freisin.


Club Leabhar Ghaelchultúir, Baile Átha Cliath

Club Leabhar Ghaelchultúir
Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2
+353-1-484-5220
f/ch Róisín Adams
Rphost: eolas@clubleabhar.com
Cliceáil anseo le clárú.


Clubanna leabhar timpeall na tíre

Co. Bhaile Átha Cliath

Club Leabhar Bhord na Gaeilge / An Chumainn Ghaelaigh UCD
(do mhic léinn & do bhaill foirne de chuid na hOllscoile)
Teil: 00353 1 716 7387
f/ch: Clár Ní Bhuachalla
Ríomhphost: oifigeach.gaeilge@ucd.ie

Club Leabhar Leabharlann Dhún Droma
Leabharlann Dhún Droma
Bóthar Bhaile an Teampaill Uachtarach
Dún Droma
Baile Átha Cliath 14
Ríomhphost: dmcnally@dlrcoco.ie

Club Leabhar Leabharlann Shráid an Phiarsaigh
Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath, 138-144 Sráid an Phiarsaigh, BÁC 1
+ 353 1 6744888
f/ch Anne Pigott
Ríomhphost: ann.pigott@dublincity.ie

Club Leabhar Leabharlann Ráth Éanaigh
Bóthar Bhinn Éadair, BÁC 5
+353-1-8315521
f/ch Laurie O’Reilly
Rphost: laurieui@gmail.comteresa.murray@dublincity.ie

An Focal Beo
Grúpa Léitheoireachta Gaeilge, Raghnallach, BÁC 6
f/ch Natasha Evans
Rphost: natashev@hotmail.com

Club Leabhar Átha Cliath
Teacht le chéile i lár na cathrach
f/ch Frank Naughton: + 353 1 626 1575 (tar éis 6pm)
Rphost: maryfrank@eircom.net

Club Leabhar d’fhoghlaimeoirí
An Lárleabharlann, ILAC, Sráid Anraí, BÁC 1
Déan teagmháil le Tom Griffin: +353-1-8734333
Rphost: clubleabhar@leabharlann.ie

Co. an Chabháin

Club Leabhar an Chabháin
Leabharlann Mhic Seáin
Sráid Fhearnáin
An Cabhán
049 437 8500
f/ch Peadar S. Ó Caiside: 087-9890754
Rphost: pdrcassidy@yahoo.ie

Co. Chiarraí

Club Leabhar Chorca Dhuibhne
Leabharlann an Daingin, An Daingean, Co. Chiarraí
+353 66 915 1499
Rphost: mus@cfcd.ie

Co. Chill Mhantáin

Club Leabhar Chill Mhantáin
Gaelscoil Chill Mhantáin, An Casadh Meidhreach, Ráth Naoi, Co. Chill Mhantáin
an Déardaoin deireanach de gach mí idir 20.00-21.00p.m. i nGaelscoil Chill Mhantáin
f/ch Róisin McCullagh: +353 86 248 1893
Rphost

Co. an Chláir

Club Leabhar an Chláir
Inis, Co. an Chláir
f/ch Dónall Ó Loingsigh 087 276 0590
Rphost: oloingsigh@eircom.net

Co. Dhoire

Clubleabhar Uí Chanáin
Cultúrlann Uí Chanáin
37 Mórshráid Sheamais
Doire
BT487DF

f/ch Fiachra 07843959386
nó Bernie 07855820822

Rphost

Co. na Gaillimhe

CLEAS (An Club Leabhar Eachtraíochta Agus Sóisialta)
Leabharlann Phoiblí Bhaile Locha Riach, Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
+353 91 532460
Tuilleadh Eolais: CLEAS

Club Leabhar na Gaillimhe
Músaem Cathrach na Gaillimhe, An Póirse Caoch, Gaillimh
+353 91 870718
Ríomhphost

Club Leabhar Chois Fharraige
Tigh Mholly, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
Ar siúl go míosúil, an dara Céadaoin den mhí ag a 9pm. Fáilte roimh bhaill nua.
Rphost: clubleabharcf@gmail.com

Club Leabhar na Ceathrún Rua
Leabharlann na Ceathrún Rua, Co. na Gaillimhe
+353 91 595 395
f/ch Tríona Nic Dhonnacha
Rphost: tmhicdhonnacha@GalwayCoCo.ie

Co. Loch Garman

Club Leabhar Gaeilge Leabharlann Loch Garman
Leabharlann Loch Garman, ar siúl go míosúil, an dara Déardaoin de gach mhí, ag 7 i.n.
Eolas: Dearbhla Ní Laighin, Leabharlann Loch Garman
T:053 9121637
Rphost: dearbhla.nilaighin@wexfordcoco.ie

Co. Luimnigh

Club Leabhar Chaladh an Treoigh
Luimneach
Eolas: Ciara Considine
T: 061-234754
Rphost: ismaithliomleabhair@gmail.com

Club Leabhar Gaeil Luimní
Ar siúl: an chéad Chéadaoin de gach mí i Leabharlann na Cathrach, An Granary ar Shráid Míchíl ó 7i.n go dtí 8i.n.
Eolas: Liam O Briain
T: 087 137387
Ríomhphost

Co. Phort Láirge

Club Leabhar na nDéise
Oifigí Údarás na Gaeltachta, An Seanphobal, An Rinn, Co. Phort Láirge
+ 353 58 46752
Rphost: cabrini@02.ie

Co. Thiobraid Árann

Club Leabhar Chluain Meala
Eolas: Jessica Ní Chatháin
T: 087-2742720
Rphost: jessica-martha@excite.com

Co. Thír Eoghain

Club Leabhar an tSratha Báin
Amharclann na Caolsráide, Bóthar an Iarnróid, An Srath Bán, Co. Thír Eoghain
Ar siúl: An chéad Satharn de gach mí, 10.00 a.m. go dtí 11.00 a.m.
Eolas: Seán
T: 00447912662796

Léigh Leat
Leabharlann na Coirre Críochaí, Co. Thír Eoghain
Ar siúl: 11.00a.m. gach Máirt
Eolas: Séamus Mac Giolla Phádraig / Urlsula (leabharlann na Coirre Críochaí)
T: 0781 0331564 / 048 86763702
Rphost


Clubanna leabhar taobh amuigh d’Éirinn

Berkeley, California

Clubleabhar - An Chuallacht
Teach Tábhairne Beckett’s (thuas staighre), 2271 Shattuck Ave, Berkeley, California
Dé Máirt, 6.00 p.m.
Eolas: Kathleen Cipolla
T: 707-526-0177
Rphost: kcipolla@sonic.net

Londain

Eolas: Éamon Jeffers
Suíomh: http://groupspaces.com/ClubLeabharLondan/
Ríomhphost

Páras

Eolas: Pól Mac Uistin
Cláraigh leis an gclub anseo.